Kontakt

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích

adresa sboru: 739 53 Třanovice 91

úřední hodiny:
čtvrtek   9:00 – 12:00 hod.

pátek   15:00 – 18:00 hod.

Tel.: 558 696 162, 604 667 899

Mgr. Boleslav Firla, administrátor sboru

tranovice@sceav.cz

bank. účet sboru – č.ú – 2700684246/2010, FIO banka, a.s..