Kontakt

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích

adresa sboru: 739 53 Třanovice 91

úřední hodiny:
čtvrtek   9:00 – 12:00 hod.

pátek   16:00 – 18:00 hod.

Tel.: 558 696 162, 731 125 433

Mgr. Erich Bocek, administrátor sboru

ebocek@volny.cz
tranovice@sceav.cz

bank. účet sboru – č.ú – 2700684246/2010, FIO banka, a.s..