Památník Jiřího Třanovského

DSC_0610Památník byl otevřen 29. 12. 2013. Otevření se uskutečnilo v rámci nedělních bohoslužeb v evangelickém kostele v Třanovicích slavnostní otevření Památníku Jiřího Třanovského za hojné účasti hostů z veřejné samosprávy, kulturních i vzdělávacích institucí i zahraničních hostů ze Slovenska i z Polska. Více zde

Mládež

Kdo jsme a co nás spojuje? Jsme mladí křesťané z Třanovic a okolních vesnic ve věku od 17. do 28. let, kteří se pravidelně scházejí každý pátek v 18.00 hod. v sálu SCEAV v Třanovicích. Spojuje nás to, že smyslem našeho života je oslava Boha, který se nám zjevil v Ježíši Kristu, aby nás vysvobodil z cesty vedoucí ke smrti (a to smrti věčné) a ukázal nám, jak žít.

Manuálem pro náš život je Boží Slovo – Bible, proto se scházíme, abychom nad Biblí společně rozvažovali a povzbuzovali se vyprávěním o tom, jak nás Bůh vede při aplikaci jeho Slova do našich životů. Také se modlíme a máme i zvláštní setkání určená výhradně k tomto rozhovoru s Pánem Bohem.

Děkujeme Bohu, že už půl století žehná našemu sboru a že naše mládež v něm může pracovat a navazovat na své duchovní otce.

Chceme, aby i naše úsilí mělo význam pro budoucí generace a před Bohem mělo hodnotu věčnou.

Je přirozené, že na duchovní program našich setkání se nabalují i aktivity sportovní a společenské; jsou skvělým prostředkem k upevnění našeho kolektivu a taky – bez toho by nebyla taková s r a n d a.

Každoročně pořádáme vícedenní letní a zimní pobyt v přírodě nebo na chatě, občas také weekendové pobyty, zájezdy, velká sportovní klání, atd. atd. Těšíme se z toho, že můžeme být spolu a prožívat tak naše mládí ve zdravém a příjemném kolektivu plného skvělých lidí!

Naše mládež není uzavřená a rádi mezi sebou uvítáme každého, kdo by se k nám chtěl připojit nebo bude kolem jen procházet a chtěl by se u nás „zastavit“.

Web: www.mtweb.cz

Dorost

Členové sboru ve věku mezi 13 – 18 léty mají své další pravidelné setkání v průběhu týdne, a to každý pátek v 18 hodin ve sborovém sálu. Prvořadým cílem je vést tyto mladé lidi ke Kristu. Většinu programu si dorostenci přichystávají sami a je směřován tak, aby zajišťoval, pokud možno, všestranný rozvoj a zájem dospívající generace. K tomuto účelu se pořádají další setkání zaměřená sportovně, hudebně, ale též brigádnicky. V létě jezdí pod stan do přírody, v zimě do hor na chatu. Jsou vždy rádi, když se do jejich kolektivu připojí další noví přátele.

Web: dorost-tranovice.webnode.cz

Malá školka

Součástí nedělní besídky je i malá školka. V současné době se jí každou neděli účastní asi čtrnáct dětí od tří do sedmi let. Program pro ně připravují čtyři učitelé. Po společné chvilce zpěvu spolu s většími dětmi je zde připraven program přizpůsobený menším dětem. Mohou se těšit na biblickou lekci, hry, soutěže, kreslení a jiné kreativní činnosti.

Pro děti školou povinné – ve věku od 7 do 12 let připravujeme v průběhu bohoslužeb setkání u Božího slova, zpíváme, soutěžíme, učíme se biblické verše, vyprávíme příběhy z Bible i misijní příběhy, pracujeme ve skupinkách, chceme, aby děti měly spolu dobré vztahy a také dokázaly pomáhat druhým. Dobrým příkladem je také adopce na dálku, kde náš finanční příspěvek umožňuje jednomu děvčátku chodit do školy.

Jesličky

Ještě Vaše děťátko nemluví, nechodí? Nevadí – přesto můžete navštívit každou neděli v rámci dopoledních bohoslužeb jesličky. Spolu s dětičkami do věku třech, čtyřech let si vyslechnete kratičký příběh a zazpíváte několik písniček s ukazováním. Pak si batolata hrají… rodiče si povídají…

Našim přáním je, aby se děti již od nejútlejšího věku cítily mezi námi dobře a vyrůstaly s vědomím, že Pán Bůh je má rád a dobře o ně pečuje.