Jesličky

Ještě Vaše děťátko nemluví, nechodí? Nevadí – přesto můžete navštívit každou neděli v rámci dopoledních bohoslužeb jesličky. Spolu s dětičkami do věku třech, čtyřech let si vyslechnete kratičký příběh a zazpíváte několik písniček s ukazováním. Pak si batolata hrají… rodiče si povídají…

Našim přáním je, aby se děti již od nejútlejšího věku cítily mezi námi dobře a vyrůstaly s vědomím, že Pán Bůh je má rád a dobře o ně pečuje.