Mládež

Kdo jsme a co nás spojuje? Jsme mladí křesťané z Třanovic a okolních vesnic ve věku od 17. do 28. let, kteří se pravidelně scházejí každý pátek v 18.00 hod. v sálu SCEAV v Třanovicích. Spojuje nás to, že smyslem našeho života je oslava Boha, který se nám zjevil v Ježíši Kristu, aby nás vysvobodil z cesty vedoucí ke smrti (a to smrti věčné) a ukázal nám, jak žít.

Manuálem pro náš život je Boží Slovo – Bible, proto se scházíme, abychom nad Biblí společně rozvažovali a povzbuzovali se vyprávěním o tom, jak nás Bůh vede při aplikaci jeho Slova do našich životů. Také se modlíme a máme i zvláštní setkání určená výhradně k tomto rozhovoru s Pánem Bohem.

Děkujeme Bohu, že už půl století žehná našemu sboru a že naše mládež v něm může pracovat a navazovat na své duchovní otce.

Chceme, aby i naše úsilí mělo význam pro budoucí generace a před Bohem mělo hodnotu věčnou.

Je přirozené, že na duchovní program našich setkání se nabalují i aktivity sportovní a společenské; jsou skvělým prostředkem k upevnění našeho kolektivu a taky – bez toho by nebyla taková s r a n d a.

Každoročně pořádáme vícedenní letní a zimní pobyt v přírodě nebo na chatě, občas také weekendové pobyty, zájezdy, velká sportovní klání, atd. atd. Těšíme se z toho, že můžeme být spolu a prožívat tak naše mládí ve zdravém a příjemném kolektivu plného skvělých lidí!

Naše mládež není uzavřená a rádi mezi sebou uvítáme každého, kdo by se k nám chtěl připojit nebo bude kolem jen procházet a chtěl by se u nás „zastavit“.

Web: www.mtweb.cz